wtorek, 3 września 2019

80 rocznica wybuchu II wojny światowej - wystawka


Salwą ogniową pancernika "Schleswig-Holstein" skierowaną na Westerplatte dnia 01.09.1939 r.
o godz. 4.45 rozpoczęła się II wojna światowa.
Placówka pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego broniła się do 7 września. Oddziały policji, SS i SA zaatakowały budynek Poczty Polskiej w Gdańsku broniony przez zmobilizowanych pracowników pod dowództwem por. rezerwy Konrada Guderskiego, a po jego śmierci Alfonsa Flisikowskiego. Kompleks szkolny Victoria Schule przy ul. Kładki 24/25 został zamieniony na tymczasowy areszt i miejsce kaźni gdańskiej Polonii. Albert Forster wydał rozporządzenie o włączeniu Gdańska do Rzeszy Niemieckiej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Sylwetki pisarzy - Janusz Korczak