środa, 30 stycznia 2019

Warsztaty dziennikarskie


Warsztaty służą promowaniu idei wartościowego dziennikarstwa wśród młodych ludzi.
Uświadamiają rolę wiedzy i informacji w pracy dziennikarza.
Uczestników zajęć zapoznano z wiodącą rolą mediów w społeczeństwie oraz z warsztatem i tajnikami zawodu dziennikarza.
Pracowano w grupie metodą: burzy mózgów, pogadanki, giełdy pomysłów, dyskusji i wymiany opinii.
Zajęcia były inspiracją do zredagowania swojego pierwszego dziennikarskiego tekstu pod kierunkiem i opieką merytoryczną doświadczonego pedagoga, polonisty, redaktora Pani Haliny Muchy.


Dariusz Kmiotek-cykl spotkań

Koncert ETNOS FOS - 27.05