środa, 18 września 2019

8 Narodowe Czytanie - relacja


Narodowe Czytanie zapoczątkowano w 2012 z inicjatywy prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Pomysłodawcy pragnęli, żeby literatura narodowa  była nie tylko przedmiotem nauczania w szkole, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym, stąd publiczne odczytywanie fragmentów dzieł również w środkach masowego przekazu.  
Do Narodowego Czytania w Filii nr 8 zaproszono przedstawicieli organizacji strzemieszyckich tj. z Koła Gospodyń Wiejskich - Grażynę Banasik i Jolantę Frydrych,  ze  Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych – Edwardę Cieślik,  Polski Czerwony Krzyż reprezentowała Pani Janina Jaros., z oddziału Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów wystąpiły Panie Irena Bartosik i Zuzanna Balin, z grona polonistów, nauczycieli  czytała Pani Halina Mucha, wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej oraz dziennikarka i społecznik, a  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 Pani Anna Sołtysik, pedagog.
Uczniów z ZSP nr 3 i 4 zachęcono do podróży w czasie literackim przez epoki: Pozytywizm i Młodą Polskę, wysłuchali fragmentów nowel: Dobra Pani - Elizy Orzeszkowej, Dym – Marii Konopnickiej, Katarynka - Bolesława Prusa, Orka-Władysława Reymonta, Rozdziobią nas kruki, wrony – Stefana Żeromskiego, Sachem – Henryka Sienkiewicza oraz Mój ojciec wstępuje do strażaków – Bruno Schulza. Następnie wspólnie dyskutowaliśmy nad wartościami, przesłaniem i tematyką omawianych nowel. Za nami ciekawa lekcja historii i kultury narodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Sylwetki pisarzy - Janusz Korczak