niedziela, 9 maja 2021

9.05 - Dzień Unii Europejskiej

 Dzień Unii Europejskiej (Dzień Europy🌍), obchodzony od 1885r. na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej, najpierw doprowadził do podpisania traktatu paryskiego, następnie w konsekwencji doprowadził do powstania Unii Europejskiej.

W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w dn. 9 maja 1950r. Robert Schumann (francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiałaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały zapewnić pokój i  zgodną współpracę.  

W ten sposób powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Był to fundament integracji europejskiej. Dzisiejsza Unia Europejska, formalnie istniejąca od 1993r., jest niejako spadkobierczynią EWWiS.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ósemka poleca