sobota, 22 maja 2021

22.05 Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt🐈, nawiązuje do uchwalenia przez Sejm ustawy o ochronie zwierząt. Stało się to 22 maja 1997 roku. Jej pierwszy artykuł podkreśla, że zwierzę, jako istota żyjąca,  zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie,  ochronę i opiekę. Ta Ustawa była pierwszym aktem prawnym w Polsce, który regulował  postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi.                                                                                                                              

PAMIĘTAJMY !

Zwierzęta traktować po ludzku,

                        darzyć je miłością i szacunkiem.                                                                 


                                                    Galeria

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ósemka poleca